• Tradičné ľudové umelecké remeslá

  Naše združenie podporuje všetkých priaznivcov
  starých a krásnych remesiel, ktorí ich aj vďaka
  svojmu záujmu udržiavajú pri živote.

 • Aktivity

  Fotky z podujatí zobraziť kliknutím na Fotogalériu |E: ludoveremesla@gmail.com

  Prezentácia tradičných

  a ľudových remesiel

  Medzinárodné stretnutia ľudových remeselníkov

  Pracovné a tvorivé dielne, workshopy

  Organizácia firemných akcií prostredníctvom remesiel​

  Spolupráca s organizáciou SAAIC, program Erasmus+

  Partnerstvo s domovmi sociálnych služieb

 • Umění je jako slunce, které se taky nikomu nevtírá. Když zatáhnete záclony a zavřete okenice, tak vám slunce do bytu neleze, jenomže je to vaše chyba, pane, že chcete žít potmě.

  – Jan Werich