Zpět na stránku

Follow the story

Applied storytelling as a motivation and encouraging strategy in adult education (APSTELL)

Koordinátor projektu:

Addenda Foundation, Krakow, Poľsko

Partneri:

Rural Partnership Selija, Akniste, Lotyšsko

Tradičné ľudové umelecké remeslá, Leopoldov, Slovenská republika

Projekt je podporený:

Foundation for Education of the Education System (FRSE), Warzsava, Poľsko

Cieľom projektu Apstell je zaviesť aplikované rozprávanie ako účinnú stratégiu, ktorá povzbudzuje nízkokvalifikovaných dospelých ľudí z vidieckych regiónov k rozvoju ich gramotnosti a digitálnych zručností a zvýšiť ich záujem o neformálne vzdelávanie.

Dátum začatia projektu: október 2017

Dátum ukončenia projektu: marec 2019

Všechny příspěvky
×

Téměř hotovo...

Právě jsme vám poslali e-mail. Prosím, klikněte na odkaz v e-mailu a potvrďte odběr!

OK