Zpět na stránku

Jde to i jinak. Ekologický přístup v kreativním vzdělávání inspirovaný tradičními řemeslnými technikami raně historických období

Koordinátor projektu: 

U ČLOVĚKA. Spolek oživlé historie a tradičního řemesla, PRAŽMO, Česká republika

Partneri:

  • Oz Tradičné ľudové umelecké remeslá, Leopoldov, Slovensko
  • Fundacja Rozwoju Edukacji i Ekologii "FREE", Bielsko - Biala, Poľsko

Projekt je podporený Európskou úniou. 🇪🇺

Hlavné ciele projektu:

  1. Vniesť výrazný ekologický aspekt do činnosti voľnočasového kreatívneho vzdelávania detí aj dospelých.
  2. Naučiť účastníkov cieľových skupín rozpoznať v každej výtvarnej technike, ktorú použijú riziko možného negatívneho dopadu na životné prostredie.
  3. Ponúknuť im ekologickejšiu a pokiaľ možno bezodpadovú alternatívu vytvorenú na základe vedomostí a zručností odkazu tradičnej tvorby našich predkov.

Projektové aktivity:

1. Kľúčová akcia: Partnerství pro spolupráci a výměnu zkušenostíundefined

2. Akcia: Partnerství malého rozsahu ve vzdělávání dospělých KA210-ADU

Dátum začatia projektu: 01. 03. 2024

Dátum ukončenia projektu:  28. 02. 2026

 

broken image

 

broken image

 

 

broken image