Zpět na stránku

Dobrovoľníctvo: dôležitá súčasť starostlivosti o telesne a mentálne zdravie klientov v domovoch sociálnych služieb

Koordinátor projektu: 

Tradičné ľudové umelecké remeslá, Leopoldov

Partneri:

 • Oz Tradičné ľudové umelecké remeslá, Leopoldov, Slovensko
 • Stowarzyszenie Na Rzecs Ochrony Zdrowia Psychicznego „Nasz Dom“, Gliwice, Poľsko
 • Benjamín, příspěvková organizace, Petřvald, Českoundefined

Projekt je podporený: 🇪🇺

Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) – národnou agentúrou programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

Opis projektu:

Projekt Dobrovoľníctvo - dôležitá súčasť starostlivosti o telesne a mentálne zdravie klientov v domovoch sociálnych služieb bol schválený v programe Erasmus+ / Krátkodobé projekty mobility učiacich sa a zamestnancov v sektore vzdelávania dospelých.

Do projektu sú zapojení projektoví partneri z troch krajín EU – Slovenska, Česka a Poľska.

Hlavné ciele projektu:

 1. Zvýšenie odbornosti a kompetencií kľúčových zamestnancov pre riadenie a organizovanie dobrovoľníckej činnosti.
 2. Získanie praktických skúseností a vedomostí zamestnancov pri práci v DSS a pri výbere nových dobrovoľníkov.

Projektové aktivity:

1. „Kurzy a odborná príprava“ pre osem kľúčových zamestnancov s témami:

 • Dobrovoľníctvo – dôležitá súčasť starostlivosti o zdravotne postihnutých
 • Vhodnosť a efektívnosť výučby ľudového umenia
 • Metodika práce s klientmi zaradenými do pracovných skupín podľa viacerých kritérií.
 • Propagácia dobrovoľníckej činnosti

Aktivita sa uskutočnila v organizácií Stowarzyszenie Na Rzecs Ochrony Zdrowia Psychicznego „Nasz Dom“ v Gliwiciach, v Poľskuundefined

2. „Pozorovanie pri práci“ pre osemnásť zamestnancov s témami:

 • Približovanie klienta k bežnému životu
 • Individuálny prístup ku každému klientovi
 • Rešpekt a partnerský prístup
 • Individuálne nastavený spôsob komunikácie

Aktivita sa uskutočnila v organizácií Benjamín, příspěvková organizace v Petřvalde a Havířove v Českej Republike.

Dátum začatia projektu: 1.6.2023

Dátum ukončenia projektu: 30.9.2024

broken image

 

broken image

 

 

broken image