返回網站

Aplikácia remeselných zručností pre sociálne začlenenie | #10

Koordinátor projektu:

Tradičné ľudové umelecké remeslá, Leopoldov

Partneri:

  • Stowarzyszenie Forum Ceramików, Gliwice, Poľsko

Projekt je podporený: 🇪🇺

Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) – národnou agentúrou programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

Opis projektu:

Projekt Aplikácia remeselných zručností pre sociálne začleňovanie spája dve hlavné aktivity oz Tradičné ľudové umelecké remeslá:

1/ Uchovávanie ľudových tradícií a remesiel organizovaním podujatí Ľudové umelecké remeslá vo viacerých mestách na Slovensku.

2/ Spoluprácu s domovmi sociálnych služieb a to hlavne ich účasťou na projektoch Erasmus + a organizovaním workshopov v týchto domovoch.

Účastníci, ktorí sú zapojení do projektu získajú skúsenosti vo viacerých inštitúciách v zahraničí v oblasti remesiel, ale dostanú aj možnosť sledovať ergoterapeutov pri práci so zdravotne postihnutými a seniormi.

Projektovým partnerom je Stowarzyszenie Forum Ceramikow z Gliwíc, kde účastníci budú absolvovať štrukturovaný kurz. Pridruženými organizáciami Domov sociálnych služieb Gliwice a Centrum sociálnych služeb Český Těšín.

Hlavné ciele projektu:

- Zvýšenie kompetencií a odborností remeselníkov v oblasti výučby ľudových remesiel

- Výučba ergoterapeutov a realizácii tvorivých dielní pre klientov DSS.

- Zvýšenie počtu spolupracujúcich domovov sociálnych služieb vo viacerých regiónoch SR.

Cieľová skupiny projektu:

- Účastníci štrukturované kurzu – remeselníci

Hlavné témy a úlohy projektu sú postavené tak, aby po jeho ukončení bol citeľný dopad na všetkých úrovniach. Očakávame zlepšenie práce v dielňach DSS , nárast odbornosti ergoterapeutov a spestrenie ich práce novými technikami, zvýšenie záujmu klientov o spoločnú prácu.

Na regionálnej úrovni očakávame nárast lokálnych festivalov ľudových remesiel , organizovanými účastníkmi projektu spoločne s ergoterapeutmi.

Aktivity počas štrukturovaného kurzu:

1/ Návšteva v Centre sociálnich služeb Český Tešín , kde sme sa oboznámili s organizáciou, návštívili oddelenia s klientami, sledovali sme prácu v tvorivých dielňach, prácu s klientami domova, absolvovali prednášku o práci v centre.

2/ Návšteva organizácie: Srodowiskowy dom samopomocy dla osob z zaburzeniami psychicznymi v Gliwiciach. Absolvovali sme návštevu dielní – keramickú, sklársku, výrobu

z dreva, kurzy pečenia a varenia, hudobnú výchovu atd. Lektorka nás oboznámi so spôsom práce vo workshopoch.

3/ Práca v dielni Stowarzsyzenie Forum ceramikow v Gliwiciach. Workshopy: teoretická príprava, premietanie filmov o výrobe keramiky, práca s hlinou- figurálna tvorba, keramika vyrábaná vo formách, točenie na hrnčiarskom kruhu, vypaľovanie keramiky Raku, workshop s dobrovoľníkmi, oslava sviatku keramikov sv. Michala.

Dátum začatia projektu: 1.6.2019 - 31.5.2020

Trvanie projektu: 12 mesiacov