Zpět na stránku

Ľudový odev z aspektu tradície, propagácie a zachovania kultúrneho dedičstva | #11

Koordinátor projektu: 

Tradičné ľudové umelecké remeslá, Leopoldov

Partneri:

· Spolek U člověka, Pražmo, Česká Republika

· Stowarzyszenie Forum Ceramików, Gliwice, Poľsko

· Etno dom Zuza, Kovačica, Srbsko

· Šance pro Šanci, Český Těšín, Česká Republica

Projekt je podporený: 🇪🇺

Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) – národnou agentúrou programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

Opis projektu:

Projekt Ľudový odev z aspektu tradície, propagácie a zachovania kultúrneho dedičstva poukazuje na kultúrne dedičstvo a spoločnú históriu národov Európy. Vychádza pritom z veľkého bohatstva a rozmanitosti našich kultúrnych tradícií s dôrazom na ľudový odev.

Hlavné ciele projektu:

1/ Zachovanie a propagácia tradičného ľudového odevu organizovaním medzinárodných festivalov a podujatí

2/ Dodržiavanie dobovej a regionálnej čistoty ľudového odevu

3/ Vyhľadávanie nositeľov ľudových tradícií

4/ Zviditeľňovanie práce remeselníkov – výrobcov ľudových odevov a ich súčastí

5/ Vytváranie siete pridružených organizácií

Cieľová skupiny projektu:

Projektové partnerstvo tvoria organizácie a združenia, ktoré sa dlhodobo venujú tejto problematike a už viac rokov spolupracujú. Účastníci projektu budú zapojení do hlavných aktivít projektu, ktoré tvoria štyri nadnárodné projektové stretnutia a dve vzdelávacie aktivity pre kľúčových zamestnancov.

Dátum začatia projektu: 1.9.2020

Dátum ukončenia projektu: 31.8.2022