Zpět na stránku

Zodpovedne a s úctou k ľudovým tradíciám | #9

broken image

Koordinátor projektu:

Tradičné ľudové umelecké remeslá, Leopoldov

Partneri:

 • Spolek U člověka, Pražmo, Česká Republika
 • Stowarzyszenie Forum Ceramików, Gliwice, Poľsko
 • Club Kreatornica, Kovačica, Srbsko

Projekt je podporený: 🇪🇺

Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) – národnou agentúrou programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

Projekt „Zodpovedne a s úctou k ľudovým tradíciám“ poukazuje na kultúrne dedičstvo a spoločnú históriu národov Európy. Vychádzame pritom z veľkého bohatstva a rozmanitosti našich kultúrnych tradícii, s dôrazom na tradičné ľudové remeslá.

Cieľom projektu je:

 1. Propagácia tradičných ľudových remesiel širokej verejnosti
 2. Motivácia na zvládnutie ľudových remesiel
 3. Udržiavanie a oživovanie tradičných remesiel

Projektové partnerstvo tvoria združenia a organizácie, ktoré sa dlhodobo venujú tejto problematike a navzájom už viac rokov spolupracujú. Aktivity projektu sú zamerané na:

 • organizovanie festivalov a medzinárodných stretnutí ľudových remeselníkov
 • organizovanie tvorivých dielní a odborných seminárov pre záujemcov o ľudové remeslá
 • vyhľadávanie nositeľov ľudových tradícii
 • vytváranie národných a nadnárodných sietí pridružených organizácii
 • informovanosť a zvyšovanie úrovne spolupráce s miestnymi, regionálnymi a národnými inštitúciami pri tvorbe podujatí a festivalov.

Dátum začatia projektu: 1.9.2018

Trvanie projektu: 24 mesiacov

broken image
broken image
broken image
broken image