Zpět na stránku

Kreatívny ergoterapeut | #3 

Ako jeden z pilierov činností domovov sociálnych služieb

broken image

Koordinátor projektu: 

Tradičné ľudové umelecké remeslá, Leopoldov, Slovenská republika

Partneri: 

Centrum sociálnich služeb, Český Těšín, Česká Republika

Éltes EGYMI, Mosonmagyárovár, Maďarsko

Club Kreatornica, Kovačica, Srbsko

Miejsi Dom Spokojnej Starosci, Ustroň, Poľsko

Projekt je podporený: 🇪🇺

Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) – národnou agentúrou programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

Dátum začatia projektu: september 2017

Dátum ukončenia projektu: apríl 2019

Hlavnými témami projektu Kreatívny ergoterapeut ako jeden z pilierov činností domovov sociálnych služieb sú zvýšenie odbornosti a kreatívnosti ergoterapeutov v DSS, začleňovanie seniorov a zdravotne postihnutých do kultúrneho a spoločenského života majoritného spoločenstva a zapojenie organizácií, ktoré pracujú so znevýhodnenými osobami.

Z toho vyplýva, že cieľovými skupinami sú ergoterapeut, odborný a ostatný personál DSS, klienti-seniori a zdravotne postihnutí ľudia, príbuzní klientov, ako aj odborná a široká verejnosť.

broken image
broken image