Zpět na stránku

LLP Grundtvig | #8

Lifelong Learning Programme

broken image

Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania 

Od roku 2009 združenie spolupracuje so Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu – Národnou agentúrou Programu celoživotného vzdelávania. Národná agentúra nás podporila v dvoch projektoch pod názvom „Návštevy a výmeny.“

V roku 2010 sme uspeli v projekte „Workshop – Tvorivé dielne“ a

v roku 2012 nám bol schválený projekt „Učiace sa partnerstvá“.

Workshop: Nauč sa remeslo sa uskutočnil v dňoch 27.6.-6.7.2011 v obci Gerlachov, vo Vysokých Tatrách. Skladbu dvadsiatich účastníkov tvorili účastníci z Poľska, Rakúska, Maďarska a Česka. Témou workshopu bolo základné zvládnutie ľudových remesiel - keramiky, zdobenia kraslíc a servítkovej techniky.

Šesť lektorov – keramikárov vyučovalo základy keramiky: točenie na kruhu, figurálnu tvorbu, glazovanie a maľovanie keramiky počas prvých piatich dní. V nasledujúcich piatich dňoch bola výučba servítkovej techniky, zdobenie kraslíc a výučba hry na ľudových hudobných nástrojov. Účastníkmi boli dospelí učiaci sa, seniori a zdravotne postihnutí ľudia. V priebehu workshopu všetci zvládli techniky ľudových remesiel. Vo voľnom čase sa uskutočňovali fakultatívne výlety na Štrbské Pleso a folklórny festival do Východnej. Vynikajúca poloha penziónu dala možnosti individuálnym výletom a vychádzkam do okolia a návštevám obľúbených lokalít. Zahraniční účastníci spoznali nielen slovenské remeslá a folklór, ale aj prírodu a lokality Vysokých Tatier. Účasť na tomto workshope bude všetkým účastníkom pripomínať veľa vlastnoručne urobených keramických výrobkov, obrázkov, kraslíc a iných dekoratívnych výrobkov.

Workshop: Nauč sa remeslo bol financovaný Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu v podprograme Grundtvig, ktorý sa venuje potrebám v oblasti výučby a učenia osôb zapojených do vzdelávania dospelých.

Pre doplnenie o úspešných projektoch Programu celoživotného vzdelávania si môžete stiahnuť túto brožúrku, článok o workshope Nauč sa remeslo sa nachádza na strane 49.

broken image