Zpět na stránku

Ľudové remeslo – šanca pre každého | #5

broken image

Koordinátor projektu: 

Tradičné ľudové umelecké remeslá, Leopoldov, Slovenská republika

Partneri: 

Centrum sociálnich služeb, Český Těšín, Česká republika

Éltes EGYMI, Maďarsko

Klub Kreatornica, Srbsko

Rokodelske Center Ribnica, Slovinsko

Miejski Dom Spokojnej Starosci, Ustroň, Poľsko

Projekt je podporený: 🇪🇺

Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) – národnou agentúrou programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

Základnými cieľmi projektu sú:

  • získanie sebadôvery a dobrej nálady seniorov a zdravotne postihnutých ľudí
  • zvyšovanie odborného vzdelávania riadiacich pracovníkov a ergoterapeutov v domovoch sociálnych služieb
  • zvládnutie ľudových remesiel a získanie remeselnej zručnosti nízko kvalifikovaných a ľudí, ktorí prišli o zamestnanie na takú úroveň, že sa môžu rekvalifikovať a znova zaradiť do pracovného procesu
  • propagácia ľudových remesiel pre širokú verejnosť – organizovaním festivalov ľudových remesiel

Za týmto účelom bolo vytvorené projektové partnerstvo šiestich partnerov z krajín EU (Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko a Srbsko). Sú to organizácie a inštitúcie, ktoré sa dlhodobo zaoberajú prácou s občanmi, ktorí tvoria cieľové skupiny projektu.

V priebehu dvoch rokov sa uskutočňujú projektové stretnutie účastníkov projektu v každej partnerskej organizácii a v každej organizácii sú vykonávané lokálne aktivity súvisiace s projektovými cieľmi.

broken image
broken image
broken image
broken image
broken image