Zpět na stránku

Šanca pre každého | #6

broken image

Koordinátor projektu: 

Tradičné ľudové umelecké remeslá, Leopoldov, Slovenská republika

Partner: 

Stowarzyszenie Forum Ceramików, Gliwice, Poľsko

Projekt je podporený: 🇪🇺

Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) – národnou agentúrou programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

Projekt Šanca pre minority je zameraný na zvýšenie odbornosti a kompetencií vybraných pracovníkov a lektorov OZ TĽUR formou účasti na štrukturovanom kurze a následne na ich aktívnu prácu s minoritnými skupinami spoločnosti pri výučbe ľudových remesiel. Zároveň projekt zvýši úroveň jednej z hlavných aktivít nášho združenia – starostlivosť o minoritné skupiny občanov.

Koordinátorom projektu je OZ Tradičné ľudové umelecké remeslá a partnerom je Stowarzyszenie Forum Ceramików z poľského mesta Gliwice. Počas dvoch turnusov prebiehali dvojtýždňové semináre a tvorivé dielne v priestoroch Stowarzyszenia. 14 účastníkov zo Slovenska dostalo príležitosť zúčastniť sa na tomto projekte. Svoje vedomosti a skúsenosti využijú v ďalšej práci ako spolupracovníci združenia Tradičné ľudové umelecké remeslá.

broken image