• š cieľ

    V našom hlavnom záujme je podporovať tradičných remeselníkov,

    zachovávať tradičné ľudové umelecké remeslá na Slovensku

    ako aj v ďalších okolitých krajinách.

  • O našom združení a aktivitách

    Združenie Ľudové Remeslá vzniklo v roku 2006 a jeho činnosť je zameraná na zachovávanie tradičných ľudových remesiel, prezentáciu remesiel a remeselníkov na Slovensku i v zahrganičí. Medzi hlavné činnosti združenia patrí organizovanie medzinárodných festivalov ľudových remeselníkov, práca so zdravotne postihnutými ľuďmi, seniormi a výučba ergoterapeutov. Združenie takisto spolupracuje s remeselníkmi zo Slovenska i zahraničia, s domovmi sociálnych služieb, spolkami ktoré sa zaoberajú ľudovými remeslami a tradíciami. Naša adresa: Strečanského 602, 920 41, Leopoldov, Slovenská republika.

     

    ludoveremesla@gmail.com

  • broken image

    Ing. Miloš Kunkel

    Predseda združenia

    M: +421 (0)905 759645

    broken image

    Ľubica Kuzmová

    Podpredseda združenia

    M: +421 (0)903 483760

  • Oslavujeme 15. výročie

  • O našich aktivitách

    Podujatia Tradičné umelecké remeslá

    Organizácia podujatí sa začala v roku 2009 v Piešťanoch podujatím Tradičné umelecké remeslá. Už v prvom ročníku sa ho zúčastnilo 120 remeselníkov a ich počet sa z roka na rok zvyšoval. Zo strany remeselníkov i návštevníkov je podujatie veľmi obľúbené. Mladí objavujú a starší spomínajú. Veď každoročne môžu vidieť až 50 druhov remesiel. Obdivujú prácu hrnčiarov, drotárov, rezbárov, drotárov, šperkárov, čipkárok, výrobcov kraslíc, šúpolienok, kožených výrobkov a mnohých ďalších tradičných slovenských remesiel. Radi sme privítali aj remeselníkov zo zahraničia. Pozvanie doposial' prijali remeselníci z Čiech a Moravy, Poľska, Srbska, Švédska, Belgicka, Chorvátska, Macedonska, Číny, Maďarska, Izraela a Slovinska.

     

    Projekt bol v roku 2011 a 2014 ocenený Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania a občianske združenie TĽUR postúpilo ako národný kandidát do európskeho kola v tejto súťaži. Zároveň sme získali „Ocenenie za podporu podnikateľského prostredia“ a cenu AIVD v kategórii vzdelávací projekt.

    Aktivity nášho združenia

    • Organizovanie podujatí Ľudové umelecké remeslá vo viacerých slovenských mestách
    • Účasť v projektoch Erasmus+ v spolupráci so Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu, Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
    • Organizovanie workshopov a firemných akcií
    • Spolupráca s Domovmi sociálnych služieb