• Partneri

    Organizácie, s ktorými sme sa rozhodli spolupracovať, preukázali prístup zameraný na komunitu, vynikajúce finančné výkazníctvo

    ako aj záujem o ľudové tradície a umelecké remeslá.