• Organizácie, s ktorými sme sa rozhodli spolupracovať, preukázali prístup zameraný na komunitu, vynikajúce finančné výkazníctvo a záujem o ľudové tradície a umelecké remeslá.

    All Posts
    ×