• Naša práca

  Spolupracujeme so slovenskou akademickou asociáciou (SAAIC),

  ktorá nás od roku 2010 podporila vo viacerých projektoch vypracovaných

  v programe GRUNDTVIG a ERASMUS+.

  Ľudový odev z aspektu tradície, propagácie a zachovania kultúrneho dedičstva | #11

  Viac info o aktivitách na projekte v sekcii Projekty

 • broken image
  broken image

  Projekty v podprograme GRUNDTVIG a ERASMUS+ boli a sú zamerané na udržiavanie ľudových tradícii, výučbu ľudových remesiel zdravotne postihnutých osôb, seniorov a ergoterapeutov. Na týchto projektoch sa občianske združenie TĽUR aktívne podielalo na spolupráci s domovmi sociálnych služieb, napr. DSS Zelený dom v Skalici. Bol to Workshop „Nauč sa remeslo“ vo Vysokých Tatrách, kurzy pre jednotlivcov, dvojročný projekt INTEGRA, kde sú našimi partnermi aj domovy sociálnych služieb z Česka, Poľska a Maďarska.
   
  V programe Erasmus+ vznikli projekty Ľudové remeslá - šanca pre každého, Šanca pre minority, Excelentní lektori vzdelávania dospelých - Základ a jadro kvalitnej inštitúcie, Craft for Better Future, Kreatívny ergoterapeut - ako jeden z pilierov činností domovov sociálnych služieb, Follow the Story - applied storytelling as a motivation and encouraging strategy in adult education.

 • Zmluvy o projektoch

  Zmluvy v spolupráci so slovenskou akademickou asociáciou (SAAIC), Grundtvig a Erasmus+
  broken image